В променената политическа обстановка – как да се подготвим за "новите" правила и „новите” чиновници?

В променената политическа обстановка – как да се подготвим за новите правила и „новите” чиновници?


Чрез принципа на 6 - те П - та.

Дойдоха и минаха избори. Сега е момента, в който можем да се подготвима за „новите правила” и „новите чиновници”.

„Нови” – правилата са си все същите, но не всички се спазваха до сега, а чиновниците - защото след новите си назначения ще трябва да се доказват на началниците си.

Само за първите 9 месеца от началото на годината, Главна инспекция по труда е наложила глоби за над 15 милиона лева за нарушения и неспазване на условията за труд на повече от 1 300 фирми в страната.

„Атлас Пловдив” ЕООД - Първото дружество, което се занимава с КОМПЛЕКСНО обслужване - Пожарна, Инспекция по труда, Агенция по безопасност на храните, Здравна инспекция - Първоначално изготвяне на документацията, Водене на дневници и последващо абонаментно обслужване в зависимост от обекта и по желание на клиента.


Уважаваме и познаваме законите, а Вие получавате спокойствието и защитата, която дава предварителната подготовка и подготвената до последна подробност документация.


Принцип на 6-те „П” – та : Правилната Предварителна Подготовка Предотвратява Последващи Проблеми