Основния проблем на бизнеса в България – бюрокрацията и контрола на държавата


            Още „товарищ” Ленин е казал: „Доверяй, но проверяй”. Контрола е хубаво нещо, но той трябва да е в умерени граници.

От времето на развития социализъм та до сега – желанието на държавата да контролира всички, навсякъде и по всяко време затормозяват малкия с редния бизнес.

Не е здравословно за българския работодател да живее във вечен страх от всякакви проверки и ревизии.

Ако погледнем общото мнение, всеки проверяващ служител, стига да поиска ще откре винаги поне една нередност, която да документира, опише и състави съответния акт за установяване на административно нарушение, т.н. АУАН.

Законовите санкции по своята същност притежават възпитателен характер, но основната идея е превантивност – предварително да дисциплинира и да елиминира повторяемостта на нарушението.

            Едва ли не всеки ден от Министерски съвет и от държавни организации се създават, изменят и отменят десетки наредби. Работодателите дори и да искат да ги следят, трябва да прекратят всяка друга работа, свързана с предмета си на дейност, и да следят всички нормативни промени в установения до този момент ред във всяка една сфера на икономическо-регулиращите нормативи, съставени най-вече от Инспекция по труда, Агенция по храните /за хранително-вкусовата промишленост, заведения за хранене /, Агенция по метрологичен и технически надзор, община /по местонахождение на бизнеса /, НАП и още много други.

            Всички тези структури имат право да проверяват и да санкционират нарушителите при констатиране на нередности.

            Много често, овластените от държавата да извършват проверките служители, мислейки, че от тях зависи „живота, вселената и всичко останало”, налагат непосилни глоби и наказания на малките и средни предприятия.

            Всеки гражданин, всеки един работодател, всяка една фирма може да извърши или вече е извършвала, дори без да знае неволно нарушение. Никой не е застрахован. Много често тези неща се случват от незнание, но както са казали още римляните – познаването на закона не те оневинява.

            Въпреки това трябва да има някаква средна, балансирана точка между контролните органи и бизнеса. Има два начина да се постигне това.

Първият е един човек от всяка фирма да се занимава само и единствено със законовите разпоредби, да следи всички промени и да изготвя всички необходими документи и да извършва необходимите изискващи се действия, за да защити бизнеса.
               Втория вариант е да намерите фирма, която да поеме цялата бюрокрация, документооборота, която регулярно да извършва „Учебни проверки”, като в казармата, както и да даде спокойствието, което е необходимо на бизнеса да си върши пряката работа... въпреки бюрокрацията.


За повече информация по втория вариант: http://atlasplovdiv.com/Бюрокрация